Žalm {r:Ž}94{/r}
Boh – pomstiteľ spravodlivých
Pán sa za to všetko pomstí... Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. ({r}1 Sol 4, 6. 7{/r})
I

{v}1{/v}Bože odplaty, Pane,{x}

Bože odplaty, zjav sa.

{v}2{/v}Povstaň, ty, ktorý súdiš zem,{x}

odplať pyšným, čo si zaslúžili.

{v}3{/v}Dokedy ešte hriešnici, Pane,{x}

dokedy ešte budú hriešnici jasať?

{v}4{/v}Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť{x}

a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

{v}5{/v}Pane, šliapu po tvojom ľude{x}

a tvoje dedičstvo týrajú.

{v}6{/v}Vraždia vdovy a cudzincov{x}

a zabíjajú siroty.

{v}7{/v}A hovoria si: „Pán to nevidí,{x}

nevie o_tom Boh Jakubov.“

{v}8{/v}Pochopte to, vy, nerozumní v_národe,{x}

kedy to porozumiete, hlupáci?

{v}9{/v}Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul,{x}

alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

{v}10{/v}Že by netrestal ten, čo vychováva národy,{x}

čo učí ľud múdrosti?

{v}11{/v}Pán pozná ľudské myšlienky{x}

a vie, aké sú márne.

II

{v}12{/v}Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš{x}

a poúčaš o_svojom zákone,

{v}13{/v}aby si mu uľavil v_dňoch nešťastných,{x}

kým pre hriešnika nevykopú jamu.

{v}14{/v}Lebo Pán neodvrhne svoj ľud{x}

a neopustí svoje dedičstvo.

{v}15{/v}Súd sa zasa navráti k_spravodlivosti{x}

a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

{v}16{/v}Proti ničomníkom ktože mi pomôže{x}

a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

{v}17{/v}Keby mi Pán nebol pomohol,{x}

už by som bol býval v_ríši mlčania.

{v}18{/v}Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“{x}

hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

{v}19{/v}A keď sa v_mojom srdci kopia starosti,{x}

vzpružuje ma tvoja potecha.

{v}20{/v}Veď či je zlučiteľný s_tebou trón bezprávia,{x}

čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

{v}21{/v}Na život spravodlivého sa vrhajú{x}

a odsudzujú krv nevinnú.

{v}22{/v}Mne sa však Pán stal pevnosťou{x}

a skalou útočišťa môj Boh.

{v}23{/v}On im odplatí za ich neprávosť{+}

a ich vlastnou zlobou ich vyhubí,{x}

{v}24{/v}vyhubí ich Pán, Boh náš.

HTML © Juraj Vidéky