Žalm {r:Ž}77{/r}
{k:kat-z77.htm}Spomienka na diela Pánove{/k}
Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení. ({r}2 Kor 4, 8{/r})

{v}2{/v}Hlasne volám k_Pánovi,{x}

k_Bohu volám a on ma počuje.

{v}3{/v}Boha hľadám v_deň svojho súženia,{+}

vystieram svoje ruky za noci{x}

neúnavne.

Moja duša sa nechce dať potešiť,{+}

{v}4{/v}na Boha myslím a vzdychám,{x}

uvažujem a klesám na duchu.

{v}5{/v}Viečka mi držíš v_bdelosti,{x}

som rozrušený a nevládzem hovoriť.

{v}6{/v}Premýšľam o_dňoch minulých{x}

a dávne roky mám na mysli.

{v}7{/v}Za noci rozjímam vo svojom srdci,{x}

premýšľam a v_duchu sa pýtam:

{v}8{/v}Vari Boh zavrhuje naveky{x}

a viac sa nezmiluje?

{v}9{/v}Vari je navždy koniec jeho dobrote,{x}

prestalo jeho slovo z_pokolenia na pokolenie?

{v}10{/v}Či Boh zabúda na zmilovanie,{x}

či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie?

{v}11{/v}Vtedy som si povedal: „To je tá bolesť moja,{x}

že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa.“

{v}12{/v}Pamätám, Pane, na tvoje skutky,{x}

pamätám na dávne zázraky.

{v}13{/v}O_všetkých tvojich dielach rozmýšľam{x}

a uvažujem o_tvojich činoch.

{v}14{/v}Bože, tvoja cesta je svätá.{x}

Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?

{v}15{/v}Ty si Boh, ty konáš zázraky,{x}

národom si dal poznať svoju moc.

{v}16{/v}Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud,{x}

synov Jakubových a Jozefových.

{v}17{/v}Bože, uzreli ťa vody,{+}

uzreli ťa vody a rozbúrili sa{x}

i_zvírili sa hlbiny.

{v}18{/v}Oblaky vychrlili prúdy vôd,{+}

v_mračnách hrom zadunel{x}

a zôkol-vôkol tvoje šípy šľahali.

{v}19{/v}Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom,{+}

blýskavica ožiarila zemekruh,{x}

zem sa zachvela a zatriasla.

{v}20{/v}Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky,{x}

ale tvoje stopy nikde nebadať.

{v}21{/v}Ako ovce si viedol svoj ľud{x}

rukou Mojžiša a Árona.

HTML © Juraj Vidéky