Žalm {r:Ž}76{/r}
Poďakovanie za víťazstvo
Uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch. ({r}Mt 24, 30{/r})
I

{v}2{/v}Známy je Boh v_Judei{x}

a v_Izraeli je jeho meno veľké.

{v}3{/v}V_Jeruzaleme má stan{x}

a na Sione príbytok.

{v}4{/v}Tam polámal lesklé luky{x}

aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.

{v}5{/v}Ty, Zázračný, žiariš z_vrchov plienenia;{x}

{v}6{/v}olúpení boli chrabrí bojovníci.

A teraz spia svoj sen,{x}

ochabli ruky všetkých hrdinov.

{v}7{/v}Bože Jakubov, keď si ty pohrozil,{x}

zmeraveli jazdci aj kone.

II

{v}8{/v}Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe,{x}

keď sa rozhneváš?

{v}9{/v}Z_neba si vyniesol rozsudok;{x}

zem sa zatriasla a zatíchla,

{v}10{/v}keď povstal Boh a súdil,{x}

aby zachránil všetkých tichých na zemi.

{v}11{/v}Lebo teba oslávi aj hnev človeka{x}

a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.

{v}12{/v}Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich;{x}

všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.

{v}13{/v}Tomu, čo kniežatám smelosť odníma{x}

a pre zemských kráľov je postrachom.

HTML © Juraj Vidéky