{z95}Ak sa nasledujúci žalm použil na invitatórium, berie sa žalm 95.{/z95}
Žalm {r:Ž}67{/r}
{k:kat-z67.htm}Zvelebujte Pána, všetky národy{/k}
Nech je vám známe, že sa táto Božia spása posiela pohanom. ({r}Sk 28, 28{/r})
Nech sa Pánova cesta stane známou na zemi
Hľa tajomstvo Najsvätejšej Trojice, zhrnuté v jednom krátkom verši: „Zem vydala svoj plod“. ... Ten, ktorý svojou prirodzenosťou je Bohom všetkého, stal sa osobitne naším Bohom. (Sv. Hieronym)

{v}2{/v}Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;{x}

a tvoja tvár nech žiari nad nami,

{v}3{/v}aby sa tvoja cesta stala známou na zemi{x}

a tvoja spása medzi všetkými národmi.

{v}4{/v}Bože, nech ťa velebia národy,{x}

nech ťa velebia všetky národy.

{v}5{/v}Nech sa tešia a jasajú národy,{+}

že spravodlivo súdiš ľudí{x}

a spravuješ národy na zemi.

{v}6{/v}Bože, nech ťa velebia národy,{x}

nech ťa velebia všetky národy.

{v}7{/v}Zem vydala svoj plod;{x}

nech nás požehná Boh, náš Boh;

{v}8{/v}nech nás Boh požehná{x}

a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

HTML © Juraj Vidéky