Žalm {r:Ž}58{/r}
Proti nespravodlivým sudcom
(Nie je v_breviári, porov. Všeobecné smernice o_Liturgii hodín, č. 131.)

{v}2{/v}Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť,{x}

vari správne súdite ľudských synov?

{v}3{/v}Naopak, v_srdci páchate neprávosti,{x}

vaše ruky pripravujú násilie na zemi.

{v}4{/v}Hriešnici sú na scestí už od lona matky,{x}

od materského života blúdia klamári.

{v}5{/v}Jed v_nich podobá sa jedu hadiemu,{x}

jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva,

{v}6{/v}ktorá nepočúva hlas zaklínačov,{x}

hlas skúseného čarodeja.

{v}7{/v}Bože, vylám im zuby v_ústach,{x}

rozdrv čeľusť levov, Pane.

{v}8{/v}Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká,{x}

nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

{v}9{/v}Nech sa pominú ako slimák, čo sa v_hlien rozteká,{x}

ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie.

{v}10{/v}Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z_bodliaka,{x}

zaživa ich strávi ako oheň hnevu.

{v}11{/v}Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí,{x}

umyje si nohy v_krvi hriešnika.

{v}12{/v}A ľudia povedia: „Naozaj je odmena pre spravodlivého,{x}

naozaj je Boh, čo súdi na zemi.“

HTML © Juraj Vidéky