Žalm {r:Ž}45{/r}
Svadobná pieseň pre kráľa
Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety! ({r}Mt 25, 6{/r})
I

{v}2{/v}Moje srdce prekypuje krásnymi slovami,{+}

svoje verše venujem kráľovi.{x}

Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.

{v}3{/v}Ty si najkrajší z_ľudských synov.{+}

Z_tvojich perí plynie milota.{x}

Preto ťa Boh požehnal naveky.

{v}4{/v}Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedrá;{x}

svoju velebu a dôstojnosť.

{v}5{/v}Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz{+}

a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.{x}

Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.

{v}6{/v}Tvoje ostré šípy{+}

zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov;{x}

poddajú sa ti národy.

{v}7{/v}Tvoj trón, Bože, trvá naveky{x}

a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

{v}8{/v}Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,{+}

preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti{x}

viac ako tvojich druhov.

{v}9{/v}Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou{x}

a rozveseľuje ťa zvuk harfy z_palácov zo slonoviny.

{v}10{/v}Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými;{x}

po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z_Ofíru.

II

{v}11{/v}Čuj, dcéra, a pozoruj,{+}

nakloň svoj sluch,{x}

zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.

{v}12{/v}Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;{x}

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.

{v}13{/v}Dcéry z_Týru ti prinesú dary{x}

a o_tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

{v}14{/v}Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri,{x}

jej odevom sú zlaté tkanivá.

{v}15{/v}V_pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;{x}

za ňou ti privádzajú panny, jej družice.

{v}16{/v}Sprevádza ich jasot radostný,{x}

tak vstupujú do kráľovského paláca.

{v}17{/v}Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia;{x}

urobíš ich kniežatami nad celou zemou.

{v}18{/v}Na tvoje meno budem pamätať{x}

vo všetkých pokoleniach.

Preto ťa národy budú velebiť{x}

navždy a na veky vekov.

HTML © Juraj Vidéky