Žalm {r:Ž}40, 2-13{/r}
Žalm {r:Ž}40, 2-14. 17-18{/r}
Vzdávanie vďaky a prosba o_pomoc
Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. ({r}Hebr 10, 5{/r})
I

{v}2{/v}Čakal som, čakal na Pána{x}

a on sa ku mne sklonil.

{v}3{/v}Vyslyšal môj nárek{x}

a vytiahol ma z_jamy hrôzy, z_bahnitého kalu.

Nohy mi postavil na skalu{x}

a kroky mi upevnil.

{v}4{/v}Do úst mi vložil pieseň novú,{x}

chválospev nášmu Bohu.

Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní{x}

a budú dúfať v_Pána.

{v}5{/v}Blažený človek, čo v_Pána skladá dôveru{x}

a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.

{v}6{/v}Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;{+}

a v_tvojich zámeroch s_nami{x}

kto sa ti vyrovná?

Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky,{x}

toľko ich je, že sa nedajú spočítať.

{v}7{/v}Obety a dary si nepraješ,{x}

lež uši si mi otvoril.

Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,{x}

{v}8{/v}preto som povedal: „Hľa, prichádzam.

Vo zvitku knihy je napísané o_mne,{x}

{v}9{/v}že mám plniť tvoju vôľu.

A to chcem, Bože môj,{x}

hlboko v_srdci mám tvoj zákon.“

II

{v}10{/v}Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení;{x}

svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.

{v}11{/v}Tvoju spravodlivosť si v_srdci neskrývam,{x}

rozprávam o_tvojej vernosti a o_tvojej spáse.

Neskrývam tvoju milosť a pravdu{x}

pred veľkým zhromaždením.

{v}12{/v}Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,{x}

tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.

{v}13{/v}Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy,{+}

opantalo ma toľko hriechov,{x}

že nemám o_nich prehľadu.

A je ich viac, než mám vlasov na hlave,{x}

až mi z_toho srdce zamiera.

{v}14{/v}Pane, ráč ma zachrániť,{x}

príď mi čím skôr na pomoc.

{full-text}

[{v}15{/v}Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,{x}

čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,{x}

čo mi chcú zle.

{v}16{/v}Nech zmeravejú hanbou tí,{x}

čo mi hovoria: „Tak mu treba!“]

{/full-text}

{v}17{/v}No nech jasajú a nech sa v_tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú.{+}

A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria:{x}

„Nech je zvelebený Pán!“

{v}18{/v}Ja som síce biedny a úbohý,{x}

no Pán sa stará o_mňa.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,{x}

Bože môj, nemeškaj.

HTML © Juraj Vidéky