Žalm {r:Ž}25{/r}
Úpenlivá prosba o_odpustenie a o_pomoc
Nádej nezahanbuje. ({r}Rim 5, 5{/r})
I
Uľav mi v_úzkosti srdca
Toto je Nový zákon. Zákon, ktorý zahalený v_písmenách predpovedal príchod Krista, zjavne sa prejavuje na samom Kristovi. (Sv. Hieronym)

{v}1{/v}K_tebe, Pane, dvíham svoju dušu,{x}

{v}2{/v}tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený

a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.{x}

{v}3{/v}Veď nik, čo dúfa v_teba, nebude zahanbený.

Ale nech sú zahanbení tí,{x}

čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

{v}4{/v}Ukáž mi, Pane, svoje cesty{x}

a pouč ma o_svojich chodníkoch.

{v}5{/v}Veď ma vo svojej pravde a uč ma,{+}

lebo ty si Boh, moja spása,{x}

a v_teba dúfam celý deň.

{v}6{/v}Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie{x}

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

{v}7{/v}Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,{+}

ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,{x}

veď si, Pane, dobrotivý.

{v}8{/v}Pán je dobrý a spravodlivý:{x}

ukazuje cestu hriešnikom.

{v}9{/v}Pokorných vedie k_správnemu konaniu{x}

a tichých poúča o_svojich cestách.

{v}10{/v}Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť{x}

pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

{v}11{/v}Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech,{x}

i_keď je veľký.

II

{v}12{/v}Ako je to s_človekom, čo sa bojí Pána?{x}

Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

{v}13{/v}Z_blahobytu sa bude tešiť jeho duša{x}

a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

{v}14{/v}Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,{x}

a zjaví im svoju zmluvu.

{v}15{/v}Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána,{x}

veď on mi vyslobodzuje nohy z_osídel.

{v}16{/v}Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,{x}

lebo som sám a úbohý.

{v}17{/v}Uľav mi v_úzkosti srdca{x}

a vytrhni ma z_mojich tiesní.

{v}18{/v}Pozri na moju pokoru a na moje trápenie{x}

a odpusť mi všetky priestupky.

{v}19{/v}Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli{x}

a nenávidia ma ukrutne.

{v}20{/v}Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma;{x}

nech nie som zahanbený, že sa utiekam k_tebe.

{v}21{/v}Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť,{x}

veď sa pridŕžam teba.

{v}22{/v}Bože, vysloboď Izraela{x}

zo všetkých jeho súžení.

HTML © Juraj Vidéky