{z95}Ak sa nasledujúci žalm použil na invitatórium, berie sa žalm 95.{/z95}
Žalm {r:Ž}24{/r}
{k:kat-z24.htm}Pán prichádza do chrámu{/k}
Kristovi sa otvorili nebeské brány a bol vzatý do neba. (Sv. Irenej)

{v}1{/v}Pánova je zem i_všetko, čo ju napĺňa,{x}

okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

{v}2{/v}Veď on sám položil jeho základy na moriach{x}

a upevnil ho na vodách.

{v}3{/v}Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,{x}

kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

{v}4{/v}Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,{+}

čo nedvíha svoju dušu k_márnosti{x}

a neprisahá falošne.

{v}5{/v}Taký dostane požehnanie od Pána{x}

a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

{v}6{/v}To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,{x}

čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

{v}7{/v}Zdvihnite, brány, svoje hlavice{+}

a vyvýšte sa, brány prastaré,{x}

lebo má vstúpiť kráľ slávy.

{v}8{/v}Kto je ten kráľ slávy?{x}

Pán silný a mocný, Pán mocný v_boji.

{v}9{/v}Zdvihnite, brány, svoje hlavice,{+}

a vyvýšte sa, brány prastaré,{x}

lebo má vstúpiť kráľ slávy.

{v}10{/v}Kto je ten kráľ slávy?{x}

Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

HTML © Juraj Vidéky