Žalm {r:Ž}121{/r}
{k:kat-z121.htm}Strážca ľudu{/k}
Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. ({r}Zjv 7, 16{/r})

{v}1{/v}Svoj zrak upieram na vrchy:{x}

príde mi odtiaľ pomoc?

{v}2{/v}Pomoc mi príde od Pána,{x}

ktorý stvoril nebo i_zem.

{v}3{/v}Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,{x}

nezdriemne ten, čo ťa stráži.

{v}4{/v}Nedrieme veru, ani nespí{x}

ten, čo stráži Izraela.

{v}5{/v}Pán ťa stráži,{+}

Pán je tvoja záštita{x}

po tvojej pravici.

{v}6{/v}Za dňa ťa slnko nezraní{x}

ani mesiac za noci.

{v}7{/v}Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;{x}

Pán ti bude chrániť život.

{v}8{/v}Pán bude chrániť tvoj odchod i_príchod{x}

odteraz až naveky.

HTML © Juraj Vidéky