Žalm {r:Ž}117{/r}
{k:kat-z117.htm}Oslava milosrdného Pána{/k}
Hovorím... aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo. ({r}Rim 15, 8. 9{/r})

{v}1{/v}Chváľte Pána, všetky národy,{x}

oslavujte ho, všetci ľudia;

{v}2{/v}lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám{x}

a pravda Pánova trvá naveky.

HTML © Juraj Vidéky