Žalm {r:Ž}108{/r}
Oslava Pána a prosba o_pomoc
Boží Syn bol povýšený nad nebesia, a preto sa jeho sláva ohlasuje po celej zemi. (Arnobius)

{v}2{/v}Ochotné je moje srdce, Bože,{+}

ochotné je moje srdce:{x}

budem ti spievať a hrať.

Prebuď sa, duša moja,{+}

{v}3{/v}prebuď sa, harfa a citara,{x}

chcem zobudiť zornicu.

{v}4{/v}Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi{x}

a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

{v}5{/v}Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo{x}

a tvoja vernosť až po oblaky.

{v}6{/v}Bože, vznes sa nad nebesia{x}

a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

{v}7{/v}Zachráň svojich najmilších;{x}

pomôž svojou pravicou a vyslyš ma.

{v}8{/v}Vo svojej svätyni Boh povedal:{+}

„S_radosťou rozdelím Sichem{x}

a rozmeriam sukotské údolie.

{v}9{/v}Môj je Galaád a môj je Manasses;{+}

Efraim je prilba mojej hlavy{x}

a Júda moje žezlo vladárske.

{v}10{/v}Moab je nádrž, v_ktorej sa kúpavam,{+}

Idumea sa mi stane podnožkou,{x}

nad Filištínskom víťazne zajasám.“

{v}11{/v}Kto ma privedie do opevneného mesta{x}

a kto ma odprevadí až do Idumey?

{v}12{/v}Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?{x}

A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

{v}13{/v}Ty nám pomôž dostať sa z_útlaku,{x}

pretože ľudská pomoc nestačí.

{v}14{/v}S_Bohom budeme udatní,{x}

on našich nepriateľov pošliape.

HTML © Juraj Vidéky