PRE VYCHOVÁVATEĽOV

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov alebo svätých žien okrem toho, čo nasleduje:

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Synu, zachovávaj príkazy svojho otca a neopúšťaj zásady svojej matky, ale natrvalo si ich upevni v_svojom srdci. Aleluja.

Modlitba ako na ranné chvály.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kto je milosrdný, učí a vychováva ako pastier svoje stádo. Aleluja.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Bože a Otče náš, ty si vzbudil vo svojej Cirkvi svätého (svätú) M., aby mladým ľuďom ukazoval(a) cestu spásy; pomáhaj nám podľa jeho (jej) príkladu verne nasledovať Krista, nášho Učiteľa a Pána, aby sme mohli so svojimi bratmi a sestrami dôjsť k_tebe do večnej radosti.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Aleluja.

Modlitba ako na ranné chvály.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Evanjelium podľa Matúša

(Hom. 59: PG 58, 580. 584)

{p}

Musíme sa starať o_dobro detí

Keď Pán hovorí: „Ich anjeli v_nebi vidia tvár môjho Otca“{n}{r}Mt 18,10{/r}{/n} a: „Preto som prišiel“{n}porov. {r}Mt 18,11{/r}{/n} a: „Môj Otec nechce, aby zahynul čo len jediný z_týchto maličkých“{n}porov. {r}Mt 18,14{/r}{/n}, povzbudzuje k_svedomitosti tých, čo sa majú starať o_deti.

Nevidíš, akým múrom ich ohradil? Neznesiteľnými trestmi hrozí tým, ktorí ich pohoršia a sľubuje veľkú odmenu tým, ktorí im slúžia a starajú sa o_ne, a potvrdzuje to svojím i_Otcovým príkladom. Napodobňujme ho aj my a nezdráhajme sa kvôli bratom podstúpiť ani to, čo sa zdá ponižujúce a namáhavé. Veď ak niekto potrebuje službu, nezáleží na tom, či je to dieťa, alebo chudák, či to vyžaduje námahu, aj keby bolo treba prejsť cez hory a priepasti, pre záchranu brata treba všetko podstúpiť. Boh má takú starosť o_dušu, že „vlastného Syna neušetril“{n}{r}Rim 8,32{/r}{/n}. Preto keď ráno vychádzame z_domu, mali sme mať pred sebou len jedno, len jedinú starosť: ako zachrániť toho, kto sa nachádza v_nebezpečenstve.

Nič nie je drahšie ako duša: „Veď čo osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet, ale svojej duši by uškodil?“{n}{r}Mt 16,26{/r}; {r}Mk 8,36{/r}{/n} Skutočne, všetko rozvráti a zvrhne láska k_peniazom. Rozrúca aj Božiu bázeň ako lupič hrad, a tak sa zmocní duše. Potom zanedbávame spásu deti aj vlastnú a staráme sa len o_jedno: ako zbohatnúť a iným zanechať bohatstvo a oni ďalším a tí zasa svojim potomkom, a tak sme prenášatelia peňazí a majetkov a nie vlastníci. Veľká hlúposť! Takto sú deti úbohejšie ako sluhovia. Lebo sluhov karháme, aj keď si to niekedy nezaslúžia, len z_vlastného rozmaru. A deti sa netešia ani takej starostlivosti, neceníme si ich ani toľko ako sluhov.

Ale čo hovorím o_sluhoch! O_deti sa staráme menej ako o_dobytok. Osly a kone opatrujeme lepšie ako deti. Kto má mulicu, stará sa, ako pre ňu zaopatriť najlepšieho paholka: nie prudkého ani zlodeja a opilca, ale skúseného. No keď treba nájsť vychovávateľa pre dieťa, vezmeme bez výberu, koho náhodou stretneme, hoci niet väčšieho umenia ako toto.

Veď čože sa vyrovná umeniu, ktoré vedie dušu, formuje myseľ mladého človeka a ovplyvňuje povahu? Kto je obdarený takýmto poslaním, musí vynaložiť viac úsilia ako maliar a sochár. Ale my sa o_to vôbec nestaráme, len nech sa naučí jazyk. A aj to len preto, aby mohol hromadiť majetok. Nie aby vedel rozprávať; jazyk sa učí, aby hromadil peniaze. Keby sa dalo bohatnúť bez ovládania reči, vôbec by sme sa nestarali o_tento odbor.

Vidíš, aký tyran sú peniaze, ako sa všade votrú a vlečú ľudí ako uviazaný dobytok, kam chcú? Ale aký význam majú takéto výčitky? My tohto tyrana napádame slovami, a on nás premáha vecami. No ani tak ho neprestaneme prenasledovať slovami, lebo ak len niečo dosiahneme, získame tým my aj vy. A ak sa aj budete pridŕžať svojho konania, my sme svoju povinnosť splnili.

Nech vás Boh oslobodí od tejto choroby a nám nech dopraje, aby sme sa mohli vami pochváliť; lebo jeho je sláva i_moc na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Prís 23, 26; 1, 9; 5, 1{/r}

Synu, daruj mi svoje srdce a tvoje oči nech dbajú na moje cesty, {*} Aby si dostal milosť. Aleluja.

Syn môj, venuj pozornosť mojej múdrosti a rád počúvaj moju náuku. {*} Aby si dostal milosť. Aleluja.