Chválospev II
Pán je milostivý; on chce lásku, a nie obetu

{r}Oz 6, 1-6{/r}

Kristus bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem. ({r}1 Kor 15, 4{/r})

{v}1{/v}„Poďte, vráťme sa k_Pánovi,{+}

lebo on nás poranil a on nás uzdraví,{x}

on nás udrel, on nás aj ošetrí.

{v}2{/v}Po dvoch dňoch nás oživí,{+}

na tretí deň nám pomôže vstať{x}

a budeme žiť pred jeho tvárou.

{v}3{/v}Usilujme sa poznávať, poznávať Pána:{x}

jeho príchod je istý ako zornica.

Príde k_nám ako dážď v_pravý čas,{x}

ako dážď neskorý, čo zavlaží zem.“

{v}4{/v}Čo mám robiť s_tebou, Efraim?{x}

Čo s_tebou, Júda?

Vaša láska je ako ranný mráčik{x}

a ako rosa, ktorá zrána pominie.

{v}5{/v}Preto som ich okresával skrze prorokov,{+}

zabíjal slovami svojich úst.{x}

Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza.

{v}6{/v}Lásku chcem, a nie obetu;{x}

poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.

HTML © Juraj Vidéky