O programe | Úlohy

<< O programe (podrobnejšie) | ^ O programe | ^^ Informácie | Parametre >>

Typy úloh, ktoré program rieši

Pozri tiež parametre, ktoré možno spozorovať v odkazoch (request URL) resp. ktoré je možné použiť v command line verzii.


Autor programovej časti © 1999-2024 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.